Ystävyysottelu 15.8.2008

Su 16.11.2008 käytiin Pohjois-pohjanmaalla, Isolla Niityllä epävirallinen kisa Lapin kanakoiraharrastajien ja pohjois-pohjanmaan kanakoiraharrastajien välillä, molemmissa joukkueissa kisasi 4 koiraa , tuomarina toimi Pekka Soini. Ohessa epäviralliset viralliset tulokset:

1. gordoninsetterinarttu Opendoras Fiona / Markku Parviainen      10 pist
2. irlanninsetterinarttu Douedals Merili / Ahti Heikka                      8 pist
3. pointteriuros Lakianpellon TT Hemmo / Hannu Kauppila             6 pist
4. pointterinarttu Inka von Leinetal / Vilho Korteniemi                     5 pist
5. irlanninsetteriuros Redneck / Ahti Putaala                                4 pist
6. englanninsetteriuros Björnåns B Buell / Esa Salmela                3 pist
7. irlanninsetteriuros Douedals Oswald / Timo Miettunen               2 pist
8.englanninsetteriuros Junkmans  Milo  / Sofia Oksala                  1 pist

Lopputulospisteet  oli  25 – 14 , Pohjois-pohjanmaan hyväksi
Kisassa löytyi peltopyitä , fasaaneja ja rusakoita , vaihtelevalla  riistatyöllä!

Edellispäivänä oli ollut mahdollisuus treenata koiria Tyrnävällä riistalaskennan merkeissä ja myös sieltä oli löytynyt peltopyitä sekä fasaaneita.

Ensi vuonna otellaan taas tunturissa ja silloin kyllä voitetaan

Kanakoirakoe?

Mitä on kanakoirien metsästyskoe?

Linkki virallisiin kkk-hhs:n koesääntöihin

Kanakoirien metsästyskokeiden koelajit ovat kenttä- (KAKE), tunturi- (KATU) ja metsäkokeet (KAME). Kenttäkoe tarkoittaa ensisijaisesti peltomaisemassa tapahtuvaa koetta. Kaikissa edellä mainituissa kokeissa ja kilpailuissa arvioidaan maastossa olevalla luonnonvaraisella tai villiintyneellä riistalinnulla koirien metsästysinto, linnunlöytökyky, lintutyö, tyyli, opetuksen vastaanottokyky ja luonne.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n seisovien lintukoirien roturyhmän 7 rotujen koirat, jotka ovat saaneet palkinnon Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (myöh. Kennelliitto) tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä. Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset

Mikä on lajin tarkoitus?

Kanakoirien metsästyskokeen tavoitteena on tukea jalostustyötä selvittämällä osallistuvien koirien käyttöominaisuuksia – metsästysintoa, linnunlöytökykyä, tyyliä, opetuksen vastaanottokykyä ja luonnetta yleensä. Kokeitten tuleen myös tarjota malli korkeatasoisesta urheilumetsästyksestä ja innostaa näiden rotujen harrastajia mahdollisimman laajasti osallistumaan tällaiseen kennelkulttuurin kehittämiseen. Kokeet toimivat mittarina, joilla mitataan koiran ominaisuuksia suhteessa lajitoveriin ja muihin samanlaiseen käyttöön tarkoitettuihin rotuihin.

Miten kilpaillaan?

Kenttä- ja tunturikokeessa koirat etsivät riistaa parihaussa. Metsäkokeessa vain yksi koira hakee kerrallaan. Hakuerä kestää yleensä 10–20 minuuttia kaikissa koemuodoissa. Luokkia on kolme, NUO nuorten- AVO avoin ja VOI voittajaluokka. Kunkin luokan arvostelee yksi tuomari.

Yksityiskohtaiset arvosteluperusteet on mainittu Kanakoirien metsästyskokeiden tuomariohjeissa. Kanakoirakoe on metsästyskoe, jossa koira pyrkii ohjaajan ohjaamana paikallistamaan riistalinnut (kanalinnut sekä lehtokurppa) tuomarin osoittamalta alueelta ja osoittamaan ohjaajalleen niiden sijainnin seisten. Koiran löydettyä linnun/-t, sen tulee seistä kunnes ohjaaja saapuu paikalle. Tuomarin todettua seisonnan, koiranohjaaja antaa koiralle etenemiskäskyn linnun/-tujen lentoon ajamiseksi. Koiran tulisi riittävän nopealla etenemisellään saada linnut lentoon sen sijaan, että ne vain lymyäisivät suojaisessa maastossa.

Parihaussa toinen koira ei saa häiritä seisovaa koiraa, se on joko pysäytetty ohjaajansa toimesta häirinnän estämiseksi tai se voi myös säestää ts. seisoa seisovaa koiraa. Virhettä ei myöskään synny, jos toinen koira seisoo samanaikaisesti toista omaa lintuaan/omia lintujaan. Linnun/-tujen lähdettyä lentoon koiran tulee joko käskystä tai omaehtoisesti pysähtyä. Metsästysaikaan pidettävissä kokeissa, seisonnan kohteena oleva lintu pyritään ampumaan koiran ohjaajan itsensä toimesta, ei kuitenkaan nuortenluokassa. Lintutilanteessa voidaan käyttää myös toista ampujaa tiputuksen varmistamiseksi. Linnun tipahdettua koira noutaa erillisestä ohjaajan käskystä, tuomarin ohjaajalle antaman luvan jälkeen, pudotetun linnun ja palauttaa sen ohjaajalleen.

Rauhoitusaikana lintua ei tiputeta, mutta aseella ammutaan ohjaajan toimesta laukaus ilmaan. Rauhoitusaikaan noutoa ei myöskään suoriteta lintutilanteen yhteydessä. Koira on tällaisia kokeita varten voinut osoittaa noutotaitonsa erillisessä noutotestissä saaden hyväksytystä suorituksesta noutotodistuksen.Hakuerä ei välttämättä pääty lintutilanteeseen vaan hakuerää voidaan edelleen jatkaa tuomarin harkinnan mukaan.

Vuosittain pidetään normaalien metsästyskokeiden lisäksi neljä erikoiskilpailua: -Kultamalja on nuorten koirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin. Kilpailuun saavat ottaa osaa englantilaiset kanakoirat syntymävuottaan seuraavana vuonna.
-Derby on niin ikään nuorten koirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin ja opetuksen vastaanottokykyyn. Kilpailu on tarkoitettu kultamaljaikäisiä vuotta vanhemmille englantilaiselle kanakoirille.
-Kenttien Voittaja on englantilaisten kanakoirien virallinen Suomenmestaruuskilpailu. Kilpailuun saa osallistua Suomen Kennelliiton rekisteröimät pointterit ja setterit, jotka ovat saavuttaneet avoimen luokan ensimmäisen palkinnon kenttä- tai tunturikokeessa. Kilpailu pidetään yleensä vuorovuosin kentällä ja tunturissa.
-Elit on voittajaluokan koirille tarkoitettu kutsukilpailu, johon valitaan kauden kuusi parasta englantilaista kanakoiraa pistelaskun perusteella. Kilpailu pidetään kenttäkokeena.

Miten harrastus aloitetaan?

Kanakoiran ja ohjaajan yhteistyön rakentaminen alkaa jo pentuiässä. Kanakoiran ensivaiheen koulutus liittyy ensisijaisesti tottelevaisuusharjoitteluun. Kuuliaisuuden lisääntyessä kanakoiralle tarjotaan mahdollisuus rodunomaiseen työskentelyyn kanalintujen parissa niiden luontaisessa elinympäristössä. Siihen kuuluu ensivaiheessa lintujen etsiminen ja seisominen. Koiran kehittyminen linnun löytäjänä ja käsittelijänä tästä eteenpäin perustuu sille annettuihin mahdollisuuksiin sekä koiran luontaisiin ominaisuuksiin.

Maastossa tapahtuvaa harjoittelua varten kanakoiran ohjaajalla tulee olla maanomistajan lupa koiransa harjoittamiseen alueella. Kanakoiran koeharrastuksen tavoitteet eivät juuri poikkea metsästystarkoitukseen hankitun kanakoiran tavoitteista. Turvalliseen ja onnistuneeseen metsästykseen käytettävällä kanakoiralla tulee olla täysin samat ominaisuudet kuin kokeeseenkin osallistuvalla koiralla.

Erinomainen tapa harrastuksen aloittamiseen on liittyä valtakunnalliseen rotujärjestöön ja paikalliseen kanakoirayhdistykseen. Näissä saa asiantuntevaa ohjausta ja opastusta kokeneilta alan harrastajilta. Yhdistykset järjestävät usein myös koulutus- ja harjoittelutilaisuuksia, joihin voi osallistua oman koiransa kanssa.

Teksti kopioitu kennelliiton sivuilta: Linkki