Kaikki kirjoittajan lky artikkelit

Koulutusleiri 2010

Koulutusleiri sekä yhdistyksen mestaruus ammunnat pidettiin 20-22.8.2010, majoituksesta huolehti Lomakylä Reisti.

Koulutusleirille osallistui toistakymmentä harrastajaa eri puolelta lappia. Paljon oli uusia harrastajia, mikä oli pelkästään hyvä asia.
Perjantaina oli maastopäivä, joka meni lähinnä haku harjoittelun ja toisiin tutustumisen merkeissä, sillä lintuja löytyi niukasti.
Suurin osa koirista oli alle kaksi vuotiaita, jotka ovat maastossa olleet ainoastaan isäntänsä/emäntänsä kanssa. Näille koirille jo pelkästään isommassa ryhmässä kulkeminen on uutta ja stressaavaa. Tämä näkyy varsin hyvin parihaussa, leikkimisenä ja paritoverin peesailuna. Joten päivä ei mennyt hukkaan, se näkyi jo sunnuntaina usean nuoren koiran itsenäisenä hakuna.


Lauantaiksi oltiin varattu Karigasniemen Erämiesten ampurata ja ampumakouluttajaksi Rismo Virpimaa.
Erämiehet olivat yllätykseksi hoitaneet paikalle ”kioskin”!

Rismo piti todella hyvän koulutuksen, lähtien aseen valinnasta ja päättyen savikiekkoammuntaan.
Kuvassa harjoitellaan aseotteita ilman patruunoita

Ja patruunoitten kanssa…

…ja kiekolla esittelee ”miesilmansukunimeä”

Lopuksi ratkottiin Lapin kanakoirayhdistys ry:n ammunta mestaruus, metsästys trapissa.


Ammuttiin 10*5 sarja seuraaviin tuloksin:
1. Ari Ukkola 36
2.Jukka Nissi 24
3.Hannu Teppo 22
4. Heikki Puhakka 21
5.Esa Kiviniemi 19
6. Marko Stålnacke 18
Karigasniemelle siis kaksoisvoitto!!!

Vuosikokous 2009

Vuosikokouksen 2009 satoa

 
 Inka vom Leinetall

Inka ja Vilho palkintoineen

Lapin Kanakoirayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.1.2009 Portin Pirtissä, Askassa. Paikka oli tilava ja viihtyisä.
Jäseniä oli saapunut paikalle 14 henkeä, osa vanhoja konkareita, mutta mukavaa oli uusien jäsenten osanotto.

Poimintoja kokouksesta:
-Jäsenmaksun suurudeksi päätettiin 20,00 € ja perhejäsen 10,00 €. Lisäksi otettiin käyttöön ainaisjäsenyys. Ainaisjäsenmaksu on 10 kertaa sen hetkinen vuosijäsenmaksu. Ainaisjäsenyyden voi hakea kun on ollut vähintään viisi vuotta jäsen.
-Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Helander. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Arto Springare, Vilho Korteniemi ja Ilkka Korhonen. Arto Springaren tilalle valittiin Mari Lassila-Guttorm, Vilho Korteniemi ja Ilkka Korhonen valittiin jatkamaan.
-Yhdistyksemme ja Lapin Kennelpiirin vuoden 2008 englantilaiseksi kanakoiraksi valittiin Vilho Korteniemen omistama pn Inka vom Leinetall.
-Yhdistyksemme vuoden 2008 nuoreksi englantilaiseksi kanakoiraksi valittiin Janne Koskelan omistama esn North Walkers Seita.

Janne Koskela pokkaa Seitan pystin ja ruokasäkin

Ystävyysottelu 15.8.2008

Su 16.11.2008 käytiin Pohjois-pohjanmaalla, Isolla Niityllä epävirallinen kisa Lapin kanakoiraharrastajien ja pohjois-pohjanmaan kanakoiraharrastajien välillä, molemmissa joukkueissa kisasi 4 koiraa , tuomarina toimi Pekka Soini. Ohessa epäviralliset viralliset tulokset:

1. gordoninsetterinarttu Opendoras Fiona / Markku Parviainen      10 pist
2. irlanninsetterinarttu Douedals Merili / Ahti Heikka                      8 pist
3. pointteriuros Lakianpellon TT Hemmo / Hannu Kauppila             6 pist
4. pointterinarttu Inka von Leinetal / Vilho Korteniemi                     5 pist
5. irlanninsetteriuros Redneck / Ahti Putaala                                4 pist
6. englanninsetteriuros Björnåns B Buell / Esa Salmela                3 pist
7. irlanninsetteriuros Douedals Oswald / Timo Miettunen               2 pist
8.englanninsetteriuros Junkmans  Milo  / Sofia Oksala                  1 pist

Lopputulospisteet  oli  25 – 14 , Pohjois-pohjanmaan hyväksi
Kisassa löytyi peltopyitä , fasaaneja ja rusakoita , vaihtelevalla  riistatyöllä!

Edellispäivänä oli ollut mahdollisuus treenata koiria Tyrnävällä riistalaskennan merkeissä ja myös sieltä oli löytynyt peltopyitä sekä fasaaneita.

Ensi vuonna otellaan taas tunturissa ja silloin kyllä voitetaan

Kanakoirakoe?

Mitä on kanakoirien metsästyskoe?

Linkki virallisiin kkk-hhs:n koesääntöihin

Kanakoirien metsästyskokeiden koelajit ovat kenttä- (KAKE), tunturi- (KATU) ja metsäkokeet (KAME). Kenttäkoe tarkoittaa ensisijaisesti peltomaisemassa tapahtuvaa koetta. Kaikissa edellä mainituissa kokeissa ja kilpailuissa arvioidaan maastossa olevalla luonnonvaraisella tai villiintyneellä riistalinnulla koirien metsästysinto, linnunlöytökyky, lintutyö, tyyli, opetuksen vastaanottokyky ja luonne.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n seisovien lintukoirien roturyhmän 7 rotujen koirat, jotka ovat saaneet palkinnon Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (myöh. Kennelliitto) tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä. Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset

Mikä on lajin tarkoitus?

Kanakoirien metsästyskokeen tavoitteena on tukea jalostustyötä selvittämällä osallistuvien koirien käyttöominaisuuksia – metsästysintoa, linnunlöytökykyä, tyyliä, opetuksen vastaanottokykyä ja luonnetta yleensä. Kokeitten tuleen myös tarjota malli korkeatasoisesta urheilumetsästyksestä ja innostaa näiden rotujen harrastajia mahdollisimman laajasti osallistumaan tällaiseen kennelkulttuurin kehittämiseen. Kokeet toimivat mittarina, joilla mitataan koiran ominaisuuksia suhteessa lajitoveriin ja muihin samanlaiseen käyttöön tarkoitettuihin rotuihin.

Miten kilpaillaan?

Kenttä- ja tunturikokeessa koirat etsivät riistaa parihaussa. Metsäkokeessa vain yksi koira hakee kerrallaan. Hakuerä kestää yleensä 10–20 minuuttia kaikissa koemuodoissa. Luokkia on kolme, NUO nuorten- AVO avoin ja VOI voittajaluokka. Kunkin luokan arvostelee yksi tuomari.

Yksityiskohtaiset arvosteluperusteet on mainittu Kanakoirien metsästyskokeiden tuomariohjeissa. Kanakoirakoe on metsästyskoe, jossa koira pyrkii ohjaajan ohjaamana paikallistamaan riistalinnut (kanalinnut sekä lehtokurppa) tuomarin osoittamalta alueelta ja osoittamaan ohjaajalleen niiden sijainnin seisten. Koiran löydettyä linnun/-t, sen tulee seistä kunnes ohjaaja saapuu paikalle. Tuomarin todettua seisonnan, koiranohjaaja antaa koiralle etenemiskäskyn linnun/-tujen lentoon ajamiseksi. Koiran tulisi riittävän nopealla etenemisellään saada linnut lentoon sen sijaan, että ne vain lymyäisivät suojaisessa maastossa.

Parihaussa toinen koira ei saa häiritä seisovaa koiraa, se on joko pysäytetty ohjaajansa toimesta häirinnän estämiseksi tai se voi myös säestää ts. seisoa seisovaa koiraa. Virhettä ei myöskään synny, jos toinen koira seisoo samanaikaisesti toista omaa lintuaan/omia lintujaan. Linnun/-tujen lähdettyä lentoon koiran tulee joko käskystä tai omaehtoisesti pysähtyä. Metsästysaikaan pidettävissä kokeissa, seisonnan kohteena oleva lintu pyritään ampumaan koiran ohjaajan itsensä toimesta, ei kuitenkaan nuortenluokassa. Lintutilanteessa voidaan käyttää myös toista ampujaa tiputuksen varmistamiseksi. Linnun tipahdettua koira noutaa erillisestä ohjaajan käskystä, tuomarin ohjaajalle antaman luvan jälkeen, pudotetun linnun ja palauttaa sen ohjaajalleen.

Rauhoitusaikana lintua ei tiputeta, mutta aseella ammutaan ohjaajan toimesta laukaus ilmaan. Rauhoitusaikaan noutoa ei myöskään suoriteta lintutilanteen yhteydessä. Koira on tällaisia kokeita varten voinut osoittaa noutotaitonsa erillisessä noutotestissä saaden hyväksytystä suorituksesta noutotodistuksen.Hakuerä ei välttämättä pääty lintutilanteeseen vaan hakuerää voidaan edelleen jatkaa tuomarin harkinnan mukaan.

Vuosittain pidetään normaalien metsästyskokeiden lisäksi neljä erikoiskilpailua: -Kultamalja on nuorten koirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin. Kilpailuun saavat ottaa osaa englantilaiset kanakoirat syntymävuottaan seuraavana vuonna.
-Derby on niin ikään nuorten koirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin ja opetuksen vastaanottokykyyn. Kilpailu on tarkoitettu kultamaljaikäisiä vuotta vanhemmille englantilaiselle kanakoirille.
-Kenttien Voittaja on englantilaisten kanakoirien virallinen Suomenmestaruuskilpailu. Kilpailuun saa osallistua Suomen Kennelliiton rekisteröimät pointterit ja setterit, jotka ovat saavuttaneet avoimen luokan ensimmäisen palkinnon kenttä- tai tunturikokeessa. Kilpailu pidetään yleensä vuorovuosin kentällä ja tunturissa.
-Elit on voittajaluokan koirille tarkoitettu kutsukilpailu, johon valitaan kauden kuusi parasta englantilaista kanakoiraa pistelaskun perusteella. Kilpailu pidetään kenttäkokeena.

Miten harrastus aloitetaan?

Kanakoiran ja ohjaajan yhteistyön rakentaminen alkaa jo pentuiässä. Kanakoiran ensivaiheen koulutus liittyy ensisijaisesti tottelevaisuusharjoitteluun. Kuuliaisuuden lisääntyessä kanakoiralle tarjotaan mahdollisuus rodunomaiseen työskentelyyn kanalintujen parissa niiden luontaisessa elinympäristössä. Siihen kuuluu ensivaiheessa lintujen etsiminen ja seisominen. Koiran kehittyminen linnun löytäjänä ja käsittelijänä tästä eteenpäin perustuu sille annettuihin mahdollisuuksiin sekä koiran luontaisiin ominaisuuksiin.

Maastossa tapahtuvaa harjoittelua varten kanakoiran ohjaajalla tulee olla maanomistajan lupa koiransa harjoittamiseen alueella. Kanakoiran koeharrastuksen tavoitteet eivät juuri poikkea metsästystarkoitukseen hankitun kanakoiran tavoitteista. Turvalliseen ja onnistuneeseen metsästykseen käytettävällä kanakoiralla tulee olla täysin samat ominaisuudet kuin kokeeseenkin osallistuvalla koiralla.

Erinomainen tapa harrastuksen aloittamiseen on liittyä valtakunnalliseen rotujärjestöön ja paikalliseen kanakoirayhdistykseen. Näissä saa asiantuntevaa ohjausta ja opastusta kokeneilta alan harrastajilta. Yhdistykset järjestävät usein myös koulutus- ja harjoittelutilaisuuksia, joihin voi osallistua oman koiransa kanssa.

Teksti kopioitu kennelliiton sivuilta: Linkki

Metsäkoe 5-6.9.2015 Tuntsa

Tervetuloa Lapin Kanakoirayhdistyksen metsäkokeeseen Tuntsalle!

Tänä vuonna kokeet järjestetään Tuntsalla 5-6.9.2015.
Kokeessa on sekä AVO että NUO -luokat. Koe on rauhoitusaikana, joten lintuja ei saa pudottaa.

Kokeen ylituomarina toimii Markku Hakuli. Tuomarit tarkennetaan kesän aikana.

Koemaastoihin siirrytään autolla/kävellen.

Metsäkokeiden kokoontumiseen on varattu Tuntsan maja. Suosittelemme majoittumaan kokoontumispaikalla.
Majoituksesta voi kysyä lisätietoja Markolta 040-7522570.

Ilmoittautuminen kokeeseen 1.5.-16.8, jälki-ilmoittautuminen 17.8-31.8. Kokeeseen otetaan maksimissaan neljä ryhmää.
Lapin Kanakoirayhdistyksen jäsenet ovat etusijalla mikäli koe täyttyy.